Pályázat

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a működő Háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában történő ellátásra
 
Pályázati feltételek:
-háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevéknységről szóló 4/2000./II.25/ EüM rendeletben meghatározott képesítés;
-a működtetési jog meglétének vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásának igazolása;
-a praxis vállalkozói formában való működtetése;
-büntetlen előélet
 
A pályázathoz csatolandó:
- végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okirat másolata;
- részletes szakmai önéletrajz;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- az egészségügyi államigazgatási szervnek a működtetési jog meglétéről vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolása;
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok / egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az Alapító Okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata;
- nyilatkozat arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;
- egészségügyi alkalmassági igazolás.
 
Juttatások, egyéb információk:
- az önkormányzat a feladat ellátásához, felújított, jól felszerelt rendelő helyiséget biztosít.
 
Pályázati határidő: a megjelenést követő 15. nap
 
Elbírálási határidő: az önkormányzat képviselő-testületének a pályázati határidő lejártát követő soron következő ülésen döntenek.
 
A praxis betölthetőségének kezdeti időpontja: 2016. február 01.
 
A pályázatok benyújtása: postai úton, egy példányban kell benyújtani Kengyel Község Önkormányzatának címére: 5083. Kengyel, Szabadság út 10, Nagy Szilárd polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „ Háziorvosi pályázat”
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Fekete Nóra jegyző nyújt a 06-56-583-417 telefonszámon.
 
A megbízás időtartama: az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Megyei Néplap