Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését 2015. április 29-én szerdán 17.00 órára összehívja. Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
1. Előterjesztés Kengyel Községi Önkormányzat 2014 évi költségvetés módosításáról 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
2. Beszámoló a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról /
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
3. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
4. Előterjesztés a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és szakmai programjának módosításáról 
Előadó:  Mezei Aranka intézményvezető
5. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
6. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2003.(XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
7. Előterjesztés a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról, 2. célterület – Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
8. Beszámoló a közrend-közbiztonság helyzetéről 
Előadó: Dr. Tóth Péter r. alezredes, kapitányságvezető
9. Beszámoló a polgárőrség munkájáról
Előadó: Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke
10. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása vállalkozási szerződés keretében” közbeszerzési eljárás kiírására
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
Kengyel, 2015. április 23.
 
Nagy Szilárd sk.
polgármester