Tájékoztató a helyi iparűzési adóról

Helyi iparűzési adóbevallásra Kengyel község illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet (iparűzési tevékenységet) végzők kötelezettek.
A 2014. évi adóbevallást 2015. június 1-ig kell benyújtani illetőleg, az adókülönbözetet ezen időpontig kell a megfizetni a 11745066-15410034-03540000 számú iparűzési adó befizetési számlára.
A kimutatott adótúlfizetés összegét ettől az időponttól lehet visszaigényelni.
2015. első félévi előlegfizetési határidő 2015. március 16.
Azok az őstermelők, akik nem érték el a bevételi határt (600.000 forint), nyilatkozatban jelezzék, vagy nulla forintról adjanak be bevallást.
Az adó mértéke: adóalap 2 %-a
A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (Htv.) - 2010. január 1-jétől hatályos – 41 §-ának előlegfizetési időszakra vonatkozó rendelkezése szerint: az adóelőlege(ke)t a 2010. évtől kezdődő adóév(ek)re az adózónak kell megállapítania, bevallania.
A benyújtott bevallások végrehajtható okiratnak minősülnek. 
A magánszemély adózó csekken vagy átutalással, míg a bankszámla nyitására kötelezett adózók kizárólag banki átutalással teljesíthetik befizetéseiket folyószámla azonosító, ennek hiányában az adószám pontos megjelölésével.
Felhívjuk az adózók figyelmét a hiányosan kitöltött nyomtatványok akadályozzák a bevallások feldolgozását, ezért kérjük azok pontos kitöltését, kiemelt figyelemmel a VIII. pontra: „Adóelőleg bevallás” adatszolgáltatására. (Kitöltése kötelező még abban az esetben is ha annak értéke „0”). A bevallás aláírás nélkül nem érvényes!
Amennyiben az adózó saját ügyében nem kíván személyesen eljárni, abban az esetben törvényes képviselő, képviseleti joggal rendelkező személy is képviselheti meghatalmazás vagy megbízás bemutatásával, átadásával.
 
Előlegfizetés
Első előlegrészlet esedékessége: 2015. szeptember 15.
összege : 2014. évi adó és a 2015. március 15-ig esedékessé vált adóelőleg pozitív különbözete.
Második előlegrészlet esedékessége: 2016. március 15.
összege általános esetben a 2014. évi adó fele.
 
Tájékoztatatjuk adózóinkat, hogy az Art 31§. (12) bekezdése szerint az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja. Az Art 172.§ (1) bekezdése, ill. 172. (7) bekezdése alapján magányszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben bevallási kötelezettségét nem teljesíti.
Az iparűzési adóbevallási nyomtatvány a Kengyel község honlapjáról letölthető, a hivatalban igényelhető, ill. kérésre kipostázzuk.
Elektronikus beküldésre egyelőre nincs lehetőség, ezért kérjük a bevallást kinyomtatás után postai úton vagy személyesen jutassa el, adóhatóságunkhoz.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy kérjük, forduljon irodánkhoz.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00 – 12.00 Kedd: 13.00 – 16.00 Szerda: 08.00 – 16.00 Péntek: 08.00 – 12.00 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 
Kengyel Község Jegyzője