Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését 2014. április 28-án hétfőn, 17.00 órára összehívja.
Az ülés helye: Községháza nagyterme

Napirendek

1. Beszámoló a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

2. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

3. Előterjesztés a Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2000(IX.29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

4. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékének módosításáról
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

5. Előterjesztés a mezei őrszolgálat megalakításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Kengyel, 2014. április 23.

Nagy Szilárd sk.
polgármester