Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését 2014. február 28-án pénteken, 12.00 órára összehívja.
Az ülés helye: Községháza nagyterme

NAPIRENDEK:

1. Beszámoló a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői szolgálat munkájáról
Előadó: háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos, védőnő
2. Beszámoló a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról
Előadó: Németh Lajos igazgató
3. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről kiegészítéséről, módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
4. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
5. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
6. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
7. Előterjesztés a Kengyel Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
8. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

Kengyel, 2014. február 24.

Nagy Szilárd sk.
polgármester