Pályázat

Kengyel Községi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXII I. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kengyel Községi Önkormányzat Kengyel község II. sz. védőnői körzet védőnő
 munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
- teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
- Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- a 42/2001N21.ESZCSM rendelet alapján történő védőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
- az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, védőnői oklevél,
- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- magyar állampolgárság, büntelen előélet, cselekvőképesség, próbaidő 3 hónap

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes fényképes szakmai önéletrajz,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány /sikeres pályázat esetén nyújtandó csak be, de feltétele a kinevezésnek/,
- iskolai végzettségre, szakmai végzettségre, szakmai képzettségre vonatkozó okmányok másolata,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők által megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
- 2014. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Szilárd nyújt a 06-56/583-400 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kengyel Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 380/2014 . , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
A pályázat elbírálásának határideje:
- 2014. február 21.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
- A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kengyel.hu honlapon szerezhet.