Képviselő-testületi ülés

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését 2013. október 30-án (szerdán) 17.00 órára összehívja.
Az ülés helye: Községháza nagyterme

Napirendek:

1. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

3. Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről (írásban)
Előadó: Tóthné Kis-Pál Tünde iskolaigazgató

4.Beszámoló a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról (írásban)
Előadó: Kozák Ferencné óvodavezető

5. Előterjesztés a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. és Kengyel Községi Önkormányzat közötti engedményezési szerződés, a Tiszabő Község Önkormányzata és Kengyel Községi Önkormányzat közötti üzletrész adásvételi szerződés, valamint a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. társasági szerződés módosításának elfogadásáról (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

6. Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról (írásban)
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

Kengyel, 2013. október 25.
Nagy Szilárd
polgármester