Pályázat

A Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Polgármesteri Hivatal - Kengyel pénzügyi vezető
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
-határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
- Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
-Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Szabadság út 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
- I/16. pontjában meghatározottak közül az I. besorolási osztályba tartozókra vonatkozó előírás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
- Éves költségvetés elkészítése. Évközi és éves zárási munkálatok elvégzése. A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat, és az intézmények pénzforgalmi jelentéseinek és mérlegbeszámolóinak elkészítése. A képviselő-testület részére jogszabályokban előírt beszámolók és költségvetési rendelet módosítások előkészítése.Az Uniós és egyéb pályázatok esetében szabályszerű könyvelésének folyamatos felügyelete.Az éves leltározási teendők megszervezése.Az önkormányzat müködőképességének fenntartása érdekében az éves költségvetés ésszerű és takarékos gazdálkodás elveire figyelemmel történő végrehajtása. A pénzügyi feladatokat ellátó dolgozók irányítása, a munka ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
- A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola, pénzügyi, gazdasági végzettség,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Érvényes mérlegképes könyvelő regisztrációjával rendelkezzen, államháztartási szakon.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- főiskola
- szakmai - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- ECDL
- közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget és egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolata, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyi adatokba a pályázat elbírálói betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje:
- 2013. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fekete Nóra nyújt, a 06-56/583-417-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Kengyel címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2263-4/2013 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi vezető.

A pályázat elbírálásának határideje:
- 2013. november 12. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- www.kengyel.hu - 2013. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
- Próbaidő 6 hónap.