Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését 2013. szeptember 12-én (csütörtökön) 17.00 órára összehívja.
Az ülés helye: Községháza nagyterme

NAPIRENDEK:
1. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
2. Előterjesztés a helyi önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igényléséről (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
3. Előterjesztés az önállóan működő és gazdálkodó Kengyel Község Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv és az önállóan működő Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervek közötti megállapodás jóváhagyása a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről (írásban)
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
4. Előterjesztés a „Kengyel Községért” kitüntető díj alapításáról, az adományozás rendjéről szóló 6/1997. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
5. Előterjesztés a Kengyel községért kitüntető díj adományozásáról (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
6. Előterjesztés a Kengyel, Szabadság út 10. szám 371/1 hrsz-ú ingatlan megosztásáról, Áchim út 1/a lakás értékesítésre történő kijelöléséről (írásban)
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

Kengyel, 2013. szeptember 6.

Nagy Szilárd sk.
polgármester