Vagyoni és pénzügyi jelentés közzététele

 A Polgármester az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 50/A §. /4/ bekezdése értelmében közzéteszi jelentését Kengyel Községi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

Jelentés