A Helyi Választási Iroda vezetőjének hírdetménye

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 24. §. /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva  – ugyanezen törvény 4. §-ában leírtakra
figyelemmel – a megszerezhető mandátumok számát a következők szerint állapítom
meg:

 

- lakosságszám: 3760 fő

- képviselők száma: 6 fő

 

A 2010. évi önkormányzati képviselő választás már ennek
megfelelően történik.


 

Kengyel, 2010. július 05.

 

Szabó István

jegyző