Pályázati felhívás

Pályázati felhívás program támogatásra
a Kengyeli civil szervezetek 2013. évi támogatásának pályázati kiírásáról

Kengyel Községi Önkormányzat a kengyeli civil szervezetek támogatásának elveit és feltételeit figyelembe véve, pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek 2013. évi programjainak támogatására.

Pályázatot nyújthatnak be a helyi párton kívüli szervezetek, egyesületek, alapítványok, amelyek az 1997. évi CLVI. tv. szerinti, közhasznú és egyéb társadalmilag elismert tevékenységet folytatnak.

Pályázat célja:

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja az általuk szervezett programok költségeinek támogatása által.

A)
A szervezetet és a települést is érintő (évfordulók; hagyományos, kulturális, egészség megőrzésével, épített és természeti környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények; gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális tevékenységgel, neveléssel- oktatással kapcsolatos programok)olyan komplex kulturális nagyrendezvények támogatása, mely a település lakossága előtt nyílt, s amelyek a település polgárai részére illetve a civil szervezet(ek) által képviselt társadalmi csoportból minél több embernek nyújtanak programot. Kiemelten kezelendők a több civil szervezet összefogása által, közös szervezésben megvalósítandó, komplex programok.
B)
A szervezetet érintő évfordulók; hagyományos, kulturális, egészség megőrzésével, épített és természeti környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények; gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális tevékenységgel, neveléssel- oktatással kapcsolatos szervezetek programjainak támogatása, mely programok a civil szervezet által képviselt csoport számára nyíltak.

Pályázat feltételei:
A pályázat tartalmazza:
- a rendezvény, tevékenység, esemény tervezetét,időpontját, elvárható eredményeit
- az érintett csoportok/célcsoportok megnevezését,
- a programon részt vevők várható létszámát,
- az együttműködő partnerek megnevezését,
- a részletes költségvetés elkészítését, mely tartalmazza: a saját forrást (önrészt), a kért pályázati támogatás összegét és a teljes költséget is, valamint rövid szöveges indoklását
- egy szervezet csak egy programmal pályázhat, mindkét kategóriára (A,B) pályázat benyújtása nem lehetséges
- az igényelt támogatás 20%-a fordítható működési kiadásokra

A pályázathoz csatolni kell:
- Nyilatkozatot arról, hogy a szervezet a program megvalósításához megfelelő tárgyi és szakmai feltételekkel rendelkezik;
- Nyilatkozatot arról, hogy szervezet elszámolás és adategyeztetés terén együttműködik az önkormányzattal;
- A szervezet előző évi tevékenységének szakmai beszámolóját.
- A szervezet 2013. évi munkatervét ( max. 1 oldal)

Pályázatból kizáró okok:
- A szervezet előző évi önkormányzati támogatással részben, vagy egészben nem számolt el;
- A szervezet az önkormányzattól 2012-ben már támogatásban részesült a pályázat szerinti programra;
- Hiányos pályázati dokumentáció.
 

Támogatásban nem részesülhetnek:
- Pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, valamint az egyházi célra felajánlható SZJA 1% hatálya alá eső szervezetek;
- Közalapítványok

Pályázati elszámolás:
- A pályázaton elnyert pénz és a vállalt önerő felhasználásáról a pályázók kötelesek részletes pénzügyi(számlákkal igazolt) és szakmai elszámolást adni a program megvalósulását követő 60 napon belül(decemberi programok esetében december 31-ig)
- A támogatási összeg odaítélésekor a szervezet által vállalt önerő 100%-át veszi figyelembe az önkorm&´nyzat, a két tétel összege biztosítja a program biztos megvalósulását, ezért minden esetben a pályázatban megjelölt &¨nrész 100%-val kötelesek elszámolni.
 

Pályázat benyújtásának határideje:
2013. április 16.

Pályázatot személyesen vagy postai úton, a pályázati határidő betartásával fogadunk el a következő címre:
Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
5083 Kengyel, Szabadság út 10.

Hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal van lehetőség, a Polgármesteri Hivatal írásbeli felszólítására, melynek beérkezési határideje:

2010. április 23. 16.00 óra - Polgármesteri Hivatal
Pályázati adatlap átvehető: 2013. április 5-től munkanapokon 8.00-16.00 óra között a Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy letölthető a
 www.kengyel.hu honlapról erre a linkre kattintva

 

´