Soron következő tesületi ülés

Értesítjük a lakosságot, hogy
2010. szeptember 23-án  (csütörtökön)
15.00 órára községháza tanácskozó termében összehívta
a képviselő-testület soros ülését. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme

Napirend:

1./ Beszámoló az ÁMK Kossuth Lsajos Általános Iskola munkájáról (írásban)

2./ Beszámoló a Napsugár Művészeti Óvoda munkájáról (írásban)

3./ Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényességéről (írásban)

4./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet módosítása (írásban)

5./ Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak kiegészítése (írásban)

Napirend után: Interpellációra válaszadás

Kengyel, 2010. szeptember
17.                   

                                                                    

Czédly
Gyula                                                                 

polgármester