Soron kívüli testületi ülés

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2010. november 11-én (csütörtökön) 17.00 órára összehívta a képviselő-testület soron kívüli ülését.

Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Napirendek:

 

1./ Önkormányzati tulajdonú 4/15 hrsz-ú ingatlan értékesítése (írásban)

2./ Önkormányzati vagyonrendelet módosítása (írásban)

3./ A Kinizsi úti gázfogadó állomás területének jogi rendezése (írásban)

4./ Orvosi rendelőhöz kötelezettség vállalás (írásban)

5./ Orvosi rendelő felújításához közbeszerzési pályázat elindítása (írásban)

6./ Településfejlesztési referens iroda kialakításáról szóló tájékoztatás (írásban)

7./  Karácsonyi, szilveszteri ünnepekhez kapcsolódó programok megszervezéséről (írásban)

8./ Falugyűlés összehívása (írásban)

9./ Arany János tehetséggondozó programhoz való csatlakozás (írásban)

10./ „Jó tanuló, jó sportoló díj„  megalapítása (írásban)

11./ Tájékoztató a játszóterek építésével kapcsolatban (írásban)

 

Kengyel, 2010. november 05.                                          

Nagy Szilárd sk.

polgármester