Soron kívüli képviselő-testületi ülés

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2010. október 21-én (csütörtökön) 17.00 órára összehívta a képviselő-testület soron kívüli ülését.

Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

 

Napirendek:

1./ Folyószámla hitel igénybevételéről  (írásban)

2./ Önkormányzati rendelet-tervezet a képviselők
tiszteletdíjáról  (írásban)

3./ ÁMK Általános Iskola pedagógiai programjának
módosítására (írásban)

4./ Előterjesztés Kengyel köztemetőre vonatkozó Kegyeleti
közszolgáltatásra 

5./ Előterjesztés a települési szilárd hulladékszállítás és
hulladék kezelésre

6./ Kétpói hulladéklerakó üzemeltetési szerződésének
módosítása (írásban)

 

Nagy
Szilárd

polgármester