Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Kengyel Községi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kengyel község II. sz. Védőnői körzetben
védőnő
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Kossuth út 139. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A 42/2004./V.21./ ESZCSM rendelet alapján történő védőnői feladatok ellátása . 

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnői oklevél, 
 • védőnői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 • magyar állampolgárság, -cselekvőképesség, -büntetlen előélet, -próbaidő 3 hónap 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz, - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány /sikeres pályázat esetén nyújtandó csak be, de feltétele a kinevezésnek/, - iskolai végzettségre, szakmai képzettségre vonatkozó okmányok másolata, - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők által megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2013. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Szilárd nyújt, a 06-56/583-400-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Kengyel Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3324/2012 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 26. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

 • A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fentartjuk. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. november 5.