Képviselő-testület alakuló ülése

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október
14-én (csütörtökön) 17.00 órakor tartja ünnepélyes alakuló ülését.

Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

 

Napirend:

1./ Németh Lajos korelnök megnyitója

2./ A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről

3./ A polgármester és a képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása, melyeket a Helyi Választási Bizottság Elnöke ad át

4./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása, előadó: Németh Lajos, korelnök

5./ A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, felülvizsgálata

6./ Az Önkormányzat bizottságainak megválasztása

7./ Az alpolgármester megválasztása (titkos szavazással)

8./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

9./ Előterjesztés jegyzői állás pályázatának kiírásáról  

 

Kengyel, 2010. október 11.

Nagy Szilárd

polgármester