Felhívás

Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy az OTP által kiküldött „nagy” borítékban lévő
az LTP-megtakarításokkal kapcsolatos adatlapokkal semmi teendő nincs, azokat szíveskedjenek megőrizni!

Gellén Sándor
a víziközmű-társulat elnöke