október 2017

Hirdetmény szociális célú barnakőszén támogatásról

Értesítem  a lakosságot, hogy Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének  a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól szóló 14/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást,  barnakőszenet  biztosít annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerint:  aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/ jogosult,  a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (2017. évben: 71.250.-Ft). 
Fentieken  túl az önkormányzat vissza nem térítendő barnakőszén támogatást  nem biztosít.
A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy fűtési idényben csak egy alkalommal állapítható meg kizárólag természetbeni ellátás formájában függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
A támogatás megállapítása iránti eljárás  kérelemre indul. A kérelemhez csatolni szükséges a jogosultság meglétét igazoló iratot. A nyomtatványok átvehetők Kengyel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában. 
A kérelmeket 2017. november 20. napjáig lehet Kengyel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
Nagy Szilárd sk.
polgármester

Bursa Hungarica

Tisztelt Diákok!
 
Kengyel Község Önkormányzata a 94/2017.(IX.21) Kt. határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes információt a (www.emet.gov.hu), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban, valamint telefonon az 56/ 583- 405 számon kaphat.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7.
 
 
Kengyel Község Önkormányzata

Idősek Világnapja alkalmából hagyományteremtő módon rendezett ünnepség

Az Idősek Világnapja alkalmából köszöntötték Kengyel település szépkorú lakóit. A Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai mellett felléptek az Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjai is. Az önkormányzat nevében Nagy Szilárd polgármester mondott köszöntőt, Boldog István országgyűlési képviselőt Szabó Ferenc titkár képviselte.
 

Rókák veszettség elleni immunizálása – Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára tájékoztatása szerint a rókák 2017. évi őszi veszettség elleni, országos orális immunizálási kampánya szeptember 30-tól október 20-ig tart. 
A Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára a rókák 2017. évi őszi veszettség elleni, csalétekkel történő immunizálása kezdetének időpontjától számított 21. napig, azaz 2017. szeptember 30-tól – október 20-ig Kengyel település közigazgatási területén is ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.