május 2017

Hirdetmény

A alpolgármester értesíti a lakosságot, hogy  2017. május 30-án (kedden) 17,00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is.
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek
 
1. Beszámoló a közrend-közbiztonság helyzetről /írásban/
Előadó:  Törökszentmiklós Város Rendőrkapitánya
 
2. Tájékoztató a polgárőrség munkájáról /írásban/
Előadó:  Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke
 

Óriási sikert aratott a kengyeli stand a harmadik Agora Forgatagon

A harmadik Agora Forgatagnak Tiszapüspöki adott otthont. A rendezvény üde színfoltja volt a kengyeli stand, ahol a közfoglalkoztatásban termelt javak mellett özv. Mazug Józsefné festőművész képeit is megcsodálhatták az érdeklődők. A rendezvényen óriási sikert aratott a Kunkorgó Néptánccsoport.

Tájékoztató

A mai nap folyamán a kengyeli park bejáratánál és a Polgármesteri Hivatal előtti járda mentén nagyméretű darazsak egy csoportja jelent meg. Ezek a különösen nagytermetű darazsak az úgynevezett óriás tőrösdarazsak Európa legnagyobb termetű darazsai. Fontos tudni, hogy ezek nem agresszív rovarok, nem kell félni tőlük, és nem szabad elpusztítani őket. Ilyenkor van a nászidőszakuk, rövidesen maguktól eltűnnek. Az érintett területet az Önkormányzat lezárta, az ügy további intézkedést nem igényel.

Kengyel, 2017. május 23.

Kengyel Községi Önkormányzat

Lakossági tájékoztató

A haszonbérleti szerződések kifüggesztését követő hatósági jóváhagyásáról
 
A mező-, és erdőgazdasági hasznosítású földekre vonatkozó jogszabályok alapján a jegyző a haszonbérleti szerződést, kifüggesztését követően - a beérkezett jognyilatkozatokkal - megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv  (Járási hivatal földhivatali osztály) részére jóváhagyás céljából. Ezért a haszonbérbeadónak már a közzétételi kérelem, illetve haszonbérleti szerződés jegyzőhöz történő benyújtásakor szükséges mellékelni a használati megosztásról szóló megállapodást és az ahhoz tartozó térképi kimutatást amennyiben a használat a közös tulajdonban álló földnek nem az egészére (hrsz.) irányul.

Az Idősek Otthonában köszöntöttük az édesanyákat

Az Idősek Otthonában köszöntötték az édesanyákat. Fellépett az Őszirózsa Nyugdíjasklub énekkara, Balogh Sándorné és Gálné Esztike verset is mondott, illetve kedves kis műsorral készültek a Napsugár Művészeti Óvoda nagycsoportosai is. Köszöntőt mondott Mezei Aranka intézményvezető, illetve Nagy Szilárd polgármester, A településvezető szavait idézzük: 
"Egyszer egy gyermek megszületni készült, és így szólt az Istenhez:
Azt beszélik, holnap leküldesz a Földre, de hogyan fogok élni ott, hisz kicsi és védtelen vagyok?
Isten azt válaszolta:

Pályázat

Kengyel Községi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról  szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda Egységes óvoda-bölcsőde
Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
- Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: