november 2015

Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését 2015. november 26-án csütörtökön 17.00 órára összehívja.
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
1. Kengyel Község 2/2006. (II.16.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006 (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 

Hirdetmény szociális célú tüzifáról

Értesítem  a lakosságot, hogy Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének  a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló 16/2015.(XI.06.) számú önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást,  tűzifát biztosít annak a személynek, aki szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerint:  aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/ jogosult,  a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át (2015. évben: 57000.-Ft). 
 

Pályázat

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a működő Háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában történő ellátásra
 
Pályázati feltételek:
-háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevéknységről szóló 4/2000./II.25/ EüM rendeletben meghatározott képesítés;
-a működtetési jog meglétének vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásának igazolása;
-a praxis vállalkozói formában való működtetése;

Isten éltesse, Doktor Úr!

Nyolcvanadik születésnapján köszöntöttük Kengyel állatorvosát. 1935. október 9-én született Orosházán Dr. Rucz István. Kengyel kedvenc állatorvosa 1959 óta él a faluban, akkor ismerte meg feleségét, Boróczky Etelkát. A házaspár az idei Büszke Vidék Fesztiválon a Kengyel Községi Önkormányzat arany fokozatú kitüntetésében részesült. A mindennapjaikat három gyönyörű unokájuk teszik tartalmassá. Gratulálunk!