december 2013

Hirdetmény

HIRDETMÉNY

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését 2013. december 5-én csütörtökön 17.00 órára összehívja. Az ülés helye: Községháza nagyterme

Napirendek:

1. Előterjesztés a Kengyel Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

2. A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Oldalak