február 2013

Területfejlesztési koncepció 2014 – 2020

Lassan lezárulnak a megyei szintű egyeztetések a területfejlesztési koncepcióval kapcsolatban. A Kengyelt érintő legfőbb fejlesztési elképzeléseket Nagy Szilárd polgármester ismertette.
Ezek a következők:

Első és legfontosabb cél a teljes belterületi úthálózat leaszfaltozása, rögtön, a csatornahálózat megépítése után!

Emellett:
 

Kérjük támogassa alapítványunkat!

"A MŰVELT és EGÉSZSÉGES KENGYELI LAKOSSÁGÉRT" Alapítvány (Kengyel, Szabadság út l0. kuratóriuma köszönetét fejezi mindazoknak akik elmúlt évben személyi jövedelem adójuk 1%-val támogatták az alapítványt. Kérjük a lakosságot, hogy ez évben is ajánlják fel adójuk 1%-át az alapítvány részére.
Alapítvány adószáma : 18821608-1-36