július 2010

A Helyi Választási Iroda vezetőjének hírdetménye

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 24. §. /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva  – ugyanezen törvény 4. §-ában leírtakra
figyelemmel – a megszerezhető mandátumok számát a következők szerint állapítom
meg: